Ben je afwezig?

We informeren je graag over de registratie van jouw aan- en afwezigheid bij de lessen op de Academie.
Het komt wel eens voor dat je de les niet kan bijwonen.
Als school zijn we verplicht deze afwezigheid te wettigen.
Wanneer je te vaak ongewettigd afwezig bent, kan je niet slagen voor jouw opleiding. (zie besluit Vlaamse regering dko art 35/3)

Hieronder de richtlijnen bij afwezigheid:
Meld jouw afwezigheid aan de leraar en bezorg hem/haar indien mogelijk een attest.
Je kan ook gebruik maken van het online formulier of de school bellen (03 685 02 56).

Ben je 1 dag afwezig wegens ziekte?
Dan volstaat het om bovenstaand formulier in te vullen. Dit kan je maximaal 4 keer per schooljaar doen.
Bij de vijfde keer vragen we een doktersattest of een joker (zie verder: 'de drie jokers')

Ben je meerdere dagen afwezig wegens ziekte?
Bezoek je een arts? Vraag een attest.
Heb je geen attest of ga je niet naar de dokter? Zie verder: ‘de drie jokers’.

Heb je verplichtingen op school of werk?
Deze afwezigheid is enkel gewettigd mits je een document/brief/mail bezorgt aan jouw leraar.
Bijvoorbeeld: brief/mail schooluitstap, brief/uitnodiging voor oudercontact, planning zakenreis, rooster opleiding, evenement in de amateurkunstensector waar je lid bent…

Ga je naar een huwelijk of begrafenis van een bloed- of aanverwant of iemand waarmee je onder hetzelfde dak woont?
Bezorg een attest: een attest van de gemeente bij de huwelijksplechtigheid, de overlijdensbrief bij een begrafenisplechtigheid.

Andere gewettigde reden?
Je bent mits attest of verklaring ook gewettigd afwezig in het geval van:
een verblijfsregeling voor kinderen van gescheiden ouders, een religieuze feestdag, onbereikbaarheid academie (bv. omwille van wateroverlast, stormschade …), een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank, maatregelen van de bijzondere jeugdzorg, een familieraad, een activiteit met statuut topsporter of topkunsten…

De drie jokers
Naast de voornoemde redenen kan je voor elk vak driemaal per jaar een afwezigheid wettigen om persoonlijke redenen.
Bijvoorbeeld: een ziekte zonder doktersbezoek, een activiteit van de jeugdbeweging, een reis, communiefeest, lentefeest, verjaardagsfeest, studie…
Vanaf de vierde lesdag ben je ongewettigd afwezig.