Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Botermelkbaan 50

De aanvraag (OMV_2020004706) ligt van 4 mei 2020 tot en met 22 mei 2020* ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Verbertstraat 3 te 2900 Schoten. De dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar ter inzage via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/publiek.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

* Hervatting van het openbaar onderzoek overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.