gr 31.01.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendrickxstraat 177: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 11.03.2019