gr 17.12.2015 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Datum bekendmaking 04.01.2016