RUP Centrum - herziening

In de hiernavolgende links kan je de voorschriften en het bestemmingsplan raadplegen van het RUP Centrum - herziening: 

Uiteraard kan je steeds advies vragen bij de cel ruimtelijke ordening van de technische dienst.