Leo Van Hullebuschstraat 55 - gr 29.10.2015 politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum bekendmaking 04.11.2015