Schotenaren kiezen dichtregels voor troostbanken

troostgedicht op cortenstaal plaat in gemeentepark Schoten

Gemeente Schoten ging in augustus 2021 op zoek naar passende dichtregels voor de nieuwe troostbanken. Honderd Schotenaren zonden hun mooiste tekstjes in via het participatieplatform denkmee.schoten.be.

Uit deze inzendingen koos het gemeentebestuur vier dichtregels. Die hebben we laten aanbrengen in een cortenstaal plaat. De platen werden intussen bij de vier troostbanken in onze gemeente geplaatst.

Troostbanken zijn zitbanken om even stil te staan bij het leven en te mijmeren over verlies of tegenslag, of om fijne herinneringen op te halen.

Dichtregels voor de troostbanken

Heb je nood aan een stil moment? Bezoek de troostbanken op deze locaties:

 1. Gemeentepark
  Hoor hoe stil het is/ en vind wat troost/ voor je gemis. (Veerle Herbosch)
   
 2. Begraafplaats
  Jij zit / bewaard in mijn altijd / zoals een gedicht / gekerfd in een bank (Astrid Van wal)
   
 3. Heilig-Hartkerk Deuzeld
  Even zat ik hier / in stille gedachten / tot het verdriet mij een beetje verliet. (Monique Illes)
   
 4. Campus Kajee
  Voel je gedragen / voel je geborgen / De wind verwaait hier jouw zorgen. (Els Peeters)
Terug naar nieuwsoverzicht