Natuurvergunning

In groene gebieden (in de praktijk meestal bos of natuurreservaat) zijn sommige handelingen onderworpen aan de natuurvergunningsplicht. De bodem nivelleren, struikgewas wegdoen, poelen dempen, boomrijen kappen ... moet allemaal vergund worden.

Een lijst van natuurvergunningsplichtige activiteiten ligt ter inzage bij de milieudienst. De natuurvergunning staat los van het zogenaamde bosdecreet, waarbij boseigenaars een goedgekeurd bosbeheersplan moeten hebben.

Aanvraagformulier voor een natuurvergunning