Milieuvergunning en melding

Voor een groot aantal activiteiten of voor de opslag van goederen moet je een milieuvergunning hebben of een melding indienen. Die verplichting geldt ook voor activiteiten die als hobby worden uitgevoerd. Je kan een lijst bekijken van die activiteiten op de milieudienst of op www.emis.vito.be.

Vanaf 1 maart 2017 zullen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samensmelten tot de zogenaamde omgevingsvergunning. In de praktijk zal er weinig veranderen.

De digitale meldings- en vergunningsaanvraagformulieren zijn te downloaden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning voorziet in drie soorten vergunningen.

  • Derde klasse:
    Dit is niet echt een vergunning, maar een meldingsprocedure. Indien een bepaald aanvraagformulier met bijlagen goed is ingevuld en ingeleverd, mogen daags nadien de werken of opslag beginnen. De gemeente kijkt vervolgens na of het effectief een meldingsplichtige activiteit is.
  • Tweede klasse:
    Dit zijn de vergunningen die door de gemeente worden uitgereikt. Daar horen middelgrote fabrieken en werkplaatsen onder. Hierbij is er aanplakking voorzien en krijgt iedereen 30 dagen tijd om het aanvraagdossier in te kijken op de milieudienst en bezwaren/opmerkingen te maken. Dit doe je best op papier met een handtekening. Als je mailt, bezorgen wij je altijd een ontvangstmelding. Geen ontvangstmelding = niet in orde!
  • Eerste klasse:
    Dit zijn de grote bedrijven. Iedereen in een straal van 100 meter wordt aangeschreven. Je kan het ook lezen in de krant of op de website van de gemeente Schoten. De vergunning wordt aangeplakt aan de toekomstige zetel van het bedrijf. Als er een veiligheidsrapport of milieu-effectrapport nodig is, zal er in de regel ook een openbare vergadering worden georganiseerd. De gemeente organiseert de vergadering, maar de aanvrager moet antwoorden op vragen en opmerkingen.