Omgevingsvergunning en meldingsakte

Je dient een milieuvergunning/omgevingsvergunning of melding in voor een groot aantal activiteiten of voor de opslag van goederen. Die verplichting geldt ook voor activiteiten die als hobby worden uitgevoerd.

Een melding of omgevingsvergunningsaanvraag dien je in via het omgevingsloket.

Tot welke klasse behoort mijn activiteit?

Bekijk via de VLAREM Wegwijzer tot welke klasse je geplande activiteit hoort. Bij een klasse 3-activiteit volstaat een melding, voor klasse 1 en 2 vraag je een omgevingsvergunning aan.

Derde klasse

Deze activiteiten of inrichtingen worden als het minst hinderlijk aanzien. Hiervoor doorloop je een kortere meldingsprocedure. De meldingsprocedure bedraagt maximaal 20 dagen. Wanneer de aanvraag, met uitvoeringsplan en eventueel nodige bijlagen, goed is ingevuld en ingeleverd, kan de overheid akte nemen van de melding. De dag nadien mag je als aanvrager met je activiteit of inrichting beginnen.

Tweede klasse

Dit zijn omgevingsvergunningen die het gemeentebestuur uitreikt. Daar horen middelgrote fabrieken en werkplaatsen onder. Bij deze vergunning is een openbaar onderzoek met aanplakking voorzien en krijgt iedereen 30 dagen om het aanvraagdossier in te kijken en een bezwaarschrift in te dienen.

Inkijken en/of bezwaar indienen doe je via het omgevingsloket. Personen zonder computer kunnen het aanvraagdossier nakijken en een bezwaarschrift indienen op de milieudienst.

Eerste klasse

Activiteiten van grote bedrijven. Iedereen in een straal van 100 meter wordt aangeschreven. We communiceren hier ook over in kranten en op de gemeentelijke website. De vergunning wordt aangeplakt aan de toekomstige zetel van het bedrijf. Als er een veiligheidsrapport of milieu-effectrapport nodig is, komt er een openbare informatievergadering.

Wat gebeurt er met je melding of aanvraag?

De gemeentelijke milieudienst bekijkt:

  • of het dossier volledig is
  • of het bij de de juiste overheid werd ingediend
  • of het meldingsplichtig is.

Wanneer dit in orde is, neemt de gemeentelijke omgevingsambtenaar akte van de melding en neemt eventueel bijkomende voorwaarden op. Je ontvangt binnen de twintig dagen (voor meldingen met enkel exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten) een bericht. De omgevingsvergunningsprocedure kan 105 tot 120 dagen duren bij de gewone procedure. Projecten die onder de vereenvoudigde procedure vallen, worden in 60 dagen behandeld.

Lees meer over welke procedure je moet volgen in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het omgevingsvergunningsbesluit.