Lokaal Opvanginitiatief LOI

In het Lokaal Opvanginitiatief van Schoten (LOI) worden VIB’s (verzoekers om internationale bescherming, voordien asielzoekers) tijdelijk opgevangen. Als VIB krijg je plaats in een van de woningen van het OCMW, totdat er een definitieve beslissing komt in de procedure.

Het OCMW organiseert de opvang volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil. Concreet gaat het over materiële opvang. Dit betekent dat je als VIB geen leefloon krijgt, maar wel hulp in de vorm van huisvesting, geld voor de aankoop van voedsel, juridische hulp en medische, psychologische en maatschappelijke begeleiding. De begeleiding wordt verzorgd door een maatschappelijk werk(st)er, de juridische hulp via een (pro-deo) advocaat.

  • Krijg je als VIB een verblijfsrecht toegekend (als erkende vluchteling, subsidiaire beschermde of geregulariseerde), dan moet deze bewoner het LOI binnen de 2 maanden verlaten en een woning vinden op de reguliere woonmarkt.
  • Krijg je als VIB geen verblijfsrecht toegekend, dan wordt de afgewezen bewoner toegewezen aan een terugkeercentrum. In dit centrum kan hij of zij verblijven in afwachting van hun repatriëring.