Groen licht voor verkavelingsvergunning Kruispad

Kruispad project aan de vaart Schoten

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schoten keurde dinsdag 21 november 2017 de verkavelingsvergunning Kruispad goed. Het project ken je misschien ook als project 'Aan de Vaart'.

Projectontwikkelaar Mevacom zal het verborgen binnengebied van 3,2 hectare tussen de Zaatstraat, Theofiel Van Cauwenberghslei, Kruispadstraat en Fluitbergstraat ontwikkelen en toegankelijk maken voor alle Schotenaren.

 Klik hier om het plan te bekijken

Wat is een verkavelingsvergunning?

Een verkavelingsvergunning bepaalt op welke plaatsen gebouwen, wegen… komen te staan.

Hoe dat bouwproject er juist gaat uitzien, ligt nog niet vast. Dat gebeurt tijdens een latere stap, de bouwvergunning.

Plannen van de projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar Mevacom wil een divers woonaanbod creëren voor jong en oud met ééngezinswoningen, appartementen en assistentiewoningen voor 65-plussers. 

Slechts 25% van het gebied wordt bebouwd, 75% wordt vergroend.

Door te kiezen voor compacte gebouwen wordt er open ruimte gecreëerd voor 4000m² collectieve tuinen en 1 ha publieke ruimte met o.a. fiets- en wandelroutes, een petanquebaan en een speeltuin.

Het project wordt een autoluw binnengebied met maar twee toegangen voor autoverkeer via doodlopende straten. Parkeren gebeurt ondergronds en volledig op de site, met beperkte bovengrondse bezoekersparkings. Aangezien de Lidl-winkel verdwijnt in de Zaatstraat, verwachten we geen extra verkeersbewegingen.

Daarboven komen er nog:

  • Fietsenstallingen voor meer dan 600 fietsen
  • Overal bufferende groendaken
  • Laadpalen voor elektrische wagens
  • Parkeerplaatsen voor autodelen 
  • Zo goed als volledig energieneutrale woningen.

Deze nieuwe woonwijk speelt in op een groene toekomst en op levenslang wonen in een aangename omgeving in het centrum van Schoten.

Terug naar nieuwsoverzicht