Groen licht voor 'Wonen aan de Vaart'

Het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor twee nieuwe gebouwen aan de Zaatstraat goed. Dit zijn de eerste twee gebouwen die worden gerealiseerd in de nieuwe verkaveling ‘Wonen aan de Vaart’, in het binnengebied tussen de Zaatstraat, Theofiel Van Cauwenberghslei, Kruispadstraat en Fluitbergstraat.

De gebouwen passen binnen de eerder afgeleverde verkavelingsvergunning en de daarbij horende voorschriften. Conform deze krijtlijnen zetten de ontwerpen in op:

  • Levenslang wonen met een grote diversiteit aan appartementen met zowel 1, 2 als 3 slaapkamers.
  • Duurzaam wonen met energiezuinige appartementen, groendaken, zonnepanelen, recuperatie van regenwater…
  • Een autoluwe woonomgeving zonder doorgaand verkeer, met fiets- en wandelwegen en ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners en een aantal bovengrondse publieke bezoekersparkings.
  • Een kwalitatieve open en groene verblijfsruimte voor de bewoners en de buurt, met o.a. een nieuwe speeltuin en ligweide.

De architectuur van beide gebouwen is modern en strak. Alle appartementen zijn voorzien van ruime terrassen en hebben veel lichtinval.

De goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze twee gebouwen aan de Zaatstraat is het startschot voor de ontwikkeling van een nieuwe duurzame thuis voor jong en oud, in een groene en aangename omgeving in het centrum van Schoten. Verwacht wordt dat rond de zomer van 2020 kan gestart worden met de werken. Rond die periode zal wellicht ook de omgevingsvergunning voor de overige gebouwen op de site ingediend worden.

Terug naar nieuwsoverzicht