Klimaat en duurzame ontwikkeling

Het nieuwe klimaatactieplan, het zogenaamde SECAP wil tegen 2030 een besparing van 40% CO2 realiseren. Dat is veel. Maar het is haalbaar als iedere burger, elk gezin, de verenigingen, de gemeente en de bedrijven samen een inspanning doen. De gemeenteraad keurde het plan goed op 30 november 2017.

De laatste jaren hebben we al een daling van 7% CO2 gerealiseerd. Bij gelijkblijvende inspanning komen we in 2020 uit op 18%. De resterende 21% CO2-besparing is ambitieus, maar realistisch.

Klimaatbeleid is geen doemdenken meer. De transitie naar een klimaatneutraal huishouden, hernieuwbare energie en nieuwe technologieën zorgt ook voor innovatie van de industrie en jobs.

Het SECAP moet er ook voor zorgen dat de effecten van de klimaatwijziging worden ingeperkt. Waterkeringen, ruimte voor water, aanleg van bufferbekkens en overstromingsgebieden, voorkomen van hitte-eilanden in de gemeentecentra, massale aanplant bomen, circulaire economie gaan op hun beurt aannemers aan het werk zetten, en dus opnieuw jobs opleveren.