Subsidies jeugd

Jeugdverenigingen, jongeren en hun ouders kunnen beroep doen op verschillende subsidies, toelages en terugbetalingen.

Subsidies voor erkende jeugdverenigingen

Elke erkende jeugdvereniging uit Schoten kan een aanvraag indienen voor de jaarlijkse subsidies. Deze aanvraag dien je ten laatste 15 september, volgend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, in op de jeugddienst.

Raadpleeg het algemeen subsidiereglement voor erkende jeugdverenigingen

Aanvraagformulier voor subsidies

Raadpleeg de aparte subsidieformulieren voor erkende jeugdverenigingen

Vorming

Ben je inwoner van Schoten en heb je een opleiding of vorming gevolgd die je kan gebruiken in het jeugdwerk? Dan kan je via de gemeente Schoten (een gedeelte) van je inschrijvingsgeld terugkrijgen. De gemeente betaalt tot 80 euro per persoon, per jaar terug.

Om een aanvraag te doen, volstaat het om een ingevuld deelnamebewijs te bezorgen aan de jeugddienst. Je kan ook via onderstaand formulier een aanvraag indienen. Je aanvraag bezorg je ten laatste op 15 september bij de jeugddienst.

Raadpleeg het subsidiereglement over vorming

Vraag een terugbetaling van vorming aan

Projectsubsidie

Verenigingen of jongeren die in de gemeente iets voor jongeren willen organiseren, kunnen hiervoor een toelage krijgen.

 Lees meer info

Terugbetaling ziekenfonds

Gaan je kinderen mee op kamp met een jeugd- of sportbeweging? Zijn ze ingeschreven als lid bij één van deze verenigingen? Dan kan je via de meeste ziekenfondsen bepaalde terugbetalingen aanvragen.

Raadpleeg het document met de verschillende terugbetalingen van de ziekenfondsen

Jubilea

Verenigingen die een jubileum vieren (veelvouden van 25 jaar), kunnen hiervoor een eenmalige subsidie aanvragen. Deze aanvragen gebeuren via de dienst jeugd en gezin van de gemeente vóór 1 augustus van het jaar waarin de vereniging haar jubileum viert. Het reglement daarvoor kan je hier bekijken.