Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Wanneer je woning volgens het zoneringsplan in een 'individueel te optimaliseren buitengebied' valt, is er geen riolering aanwezig en wordt deze ook niet voorzien. Er is dus geen collectief waterzuiveringsstation dat je huishoudelijk afvalwater zuivert.

Je moet je afvalwater in dit geval individueel zuiveren met een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Een IBA is een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie die verplicht is in het 'individueel te optimaliseren buitengebied'. De IBA zorgt ervoor dat het afvalwater voldoet aan de wettelijk vastgelegde milieukwaliteitsnormen en afgevoerd kan worden naar het oppervlakte- en grondwater.

Hoe ziet een IBA eruit?

Er zijn 2 soorten IBA’s:

  1. Een ondergrondse IBA is een compact systeem in beton of kunststof dat uit drie compartimenten bestaat. De aanwezigheid van de IBA is enkel op te merken door de aanwezigheid van één of meerdere putdeksels met de benodigde verharding, en een sturingskast om de pompjes en de mechanische beluchting van het systeem aan te sturen. Dit systeem is het best te vergelijken met een grote septische put.
  2. De bovengrondse IBA is een natuurlijk of extensief systeem dat planten zoals riet gebruikt om het afvalwater te zuiveren. Een bovengronds systeem kan mooi ingepast worden in het landschap of de tuin. Het volume afvalwater dat verwerkt kan worden is aanzienlijk groter, dus dit systeem is goed bestand tegen een wisselende toevoer van afvalwater. Omdat enkel een pompje nodig is, is het elektriciteitsverbruik van een extensief systeem lager.

Bij de keuze voor een IBA, kies je best voor een systeem met een BENOR- of VLAMINOR-certificaat. Dit certificaat garandeert dat je afvalwater gezuiverd wordt tot een aanvaardbaar niveau. De bestaande, erkende systemen vind je op de website van de certificatie- en keuringsdienst Certipro.

Waar moet ik op letten bij een IBA?

Een IBA dient om afvalwater kleinschalig te zuiveren. Het is belangrijk dat er niet te veel water of te vervuild water (bijvoorbeeld motorolie) door het systeem loopt. Bekijk een lijst met producten die niet thuishoren in je IBA. Gebruik altijd onderhoudsproducten die biologisch afbreekbaar zijn. Niet-biologisch afbreekbare producten moet je sterk verdunnen met water voor ze richting de IBA gaan.

Je laat best een jaarlijks onderhoud uitvoeren door een gespecialiseerde firma om je IBA gezond te houden.

Attest vrijstelling op afvalwaterheffing

De drinkwatermaatschappij rekent een vaste zuiveringskost aan voor elke afnemer. Voor elke liter drinkwater betaal je een kleine bijdrage. Aangezien je zelf je afvalwater zuivert, kan je een vrijstelling krijgen voor deze afvalwaterheffing voor een periode van 5 jaar.

De milieudienst zal je contacteren voor een keuringsbezoek en het afvalwater in je IBA bemonsteren en analyseren. Als het afvalwater aan de wettelijk bepaalde milieukwaliteitsnormen voldoet, maken ze een attest op dat overgemaakt wordt aan drinkwatermaatschappij (Pidpa) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na aanvaarding van het attest zal je voor de eerstvolgende 5 jaar automatisch vrijgesteld worden van de afvalwaterheffing.