Huwen

Procedure

Je kan maximum één jaar op voorhand het dag en uur van je huwelijksdatum vastleggen. Vraag meer info of reserveer via burgerlijkestand@schoten.be.

Let op: dit is nog geen huwelijksaangifte. De huwelijksaangifte gebeurt pas achteraf. Je krijgt ongeveer 3 maanden op voorhand een uitnodiging voor de huwelijksaangifte.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele kerkelijk huwelijk.

Huwelijksaangifte

Voor je gaat trouwen, moet je eerst een huwelijksaangifte doen. De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan ten vroegste zes maanden en ten laatste veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum gebeuren.

Voorafgaand aan de ondertrouw hebben de medewerkers van de burgerlijke stand minstens 2 weken nodig om alle administratie omtrent de ondertrouw (nakijken/opvragen aktes…) klaar te maken.

De aangifte (ondertrouw) moet gebeuren in de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden, steeds op afspraak:

  • Alle werkdagen tussen 9.00 en 12.30 u.
  • Woensdagnamiddag tussen 13.30 en 15.30 u.
  • Elke eerste donderdagavond van de maand tussen 16.00 en 19.00 u (indien deze donderdag een feestdag is, wordt er verschoven naar de eerstvolgende donderdag).

Huwelijk

Een huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De voltrekking van het huwelijk vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vanaf januari 2020:

  • Maandag en dinsdag tussen 14.00 en 15.00 u.
  • Woensdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 u.
  • Zaterdag tussen 9.30 en 11.30 u.

Als je getuigen bij het huwelijk wenst, kan je er maximum vier aanduiden.

Inlichtingen over een eventueel huwelijkscontract kan je bij de notaris krijgen.

Prijs

  • Maandag: 20 euro.
  • Dinsdag tot en met donderdag: 50 euro.
  • Vrijdag en zaterdag: 100 euro.
  • Vastgestelde brugdagen: 120 euro.

Ook voor deze zaken kan je terecht op de dienst burgerlijke stand: trouwboekje, verbetering huwelijksakte, overschrijving buitenlandse huwelijksakte, informatie over legalisaties.

Verbetering akte

Als er volgens jou een schrijffout in je akte voorkomt en je wil die laten verbeteren, neem dan contact op met de burgerlijke stand.