Wettiging handtekening

Je kan je handtekening op een document laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar je woont. Bij een wettiging bevestigt de bevoegde overheid schriftelijk de echtheid van een handtekening.

Wat meebrengen?

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden.
  • Je identiteitskaart.
  • Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, neem dan de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht mee.

Prijs

Gratis