Erfrechtverklaring en akte van erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd. Om delen van een erfenis vrij te maken zal de bankinstelling een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging vragen. Hiervoor kan je terecht bij het bevoegde registratiekantoor of een notaris.

Procedure

Attest van erfopvolging

Ga naar het bevoegde registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, voor de gemeente Schoten is dit:

FOD Financiën
Italiëlei 4
2000 Antwerpen
(02) 572 57 57
www.financien.belgium.be

Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt, krijg je van het registratiekantoor een aanvraagformulier. De ontvanger van het registratiekantoor levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer 4 weken.

Akte van erfopvolging

Deze akte levert een notaris af.

Erfrechtverklaring

Instanties zoals bijvoorbeeld het ziekenfonds vragen soms om een erfrechtverklaring. Neem hiervoor contact op met de dienst burgerzaken van de laatste woonplaats van de overledene.