Crisisopvang

Het OCMW werkt samen met Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA) zodat noodopvang voor drie overnachtingen altijd verzekerd is in KINA, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle. 

Enkel met een verwijsbrief van OCMW Schoten of van de politie van Schoten kan je hier voor noodopvang terecht.

Tijdelijke opvang in doorgangswoningen van het OCMW is, afhankelijk van de situatie, mogelijk wanneer er geen andere oplossing is en er woningen beschikbaar zijn.

Twee maatschappelijk werkers zorgen voor intensieve woonbegeleiding en helpen dakloze personen bij het zoeken naar betaalbare huurwoningen.