Bouwovertredingen

De naleving van bouwvoorschriften en van de voorwaarden van een afgeleverde omgevingsvergunning, draagt bij tot een aangename en respectvolle samenleving. Een stedenbouwkundige aanvraag kadert steeds in een bepaalde context.

De rechten van de aanvrager eindigen daar waar de rechten van een aanpalende starten. Vandaar dat onze dienst ruimtelijke ordening bij de evaluatie van een aanvraag genoodzaakt is de aanvrager soms ook plichten op te leggen. Enkel wanneer men op een respectvolle manier omgaat met zijn omgeving en zijn plichten vervult, kunnen we samen bijdragen tot een aangename leefomgeving. 

Melden van een mogelijke bouwovertreding

Meld een mogelijke bouwovertreding via het online formulier, telefonisch of maak een afspraak via de dienst ruimtelijke ordening op het nummer (03) 680 09 60.