Bodemverontreiniging

Ben je getuige van een mogelijke bodemverontreiniging of ontdek je de gevolgen van bodemverontreiniging? Meld dit aan de gemeentelijke milieudienst. Zij volgen de melding verder op.

Wanneer het om een acute situatie gaat waarbij snel gehandeld moet worden, neem je rechtstreeks contact op met de lokale politie. In het weekend of na de kantooruren is er geen permanentie aanwezig op de milieudienst.