Attest van woonst

Wie kan deze gegevens aanvragen?

De betrokkene zelf : de aanvraag gebeurt schriftelijk of mondeling door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris ...).

Derden : de afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Je hebt ook een schriftelijke en ondertekende aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund nodig.

Prijs

Gratis

Attesten aanvragen