Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België te werken in loondienst heb je een arbeidskaart nodig.

Arbeidskaart B

 • Geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever.
 • Wordt aangevraagd door de werkgever die over een arbeidsvergunning moet beschikken.
 • Blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.

Arbeidskaart A

 • Geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever.
 • Wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij 4 jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van 10 jaar verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn.
 • In de praktijk wordt de arbeidskaart A maar zelden uitgereikt, omdat wie in aanmerking komt, meestal al in aanmerking komt voor een verblijf van onbeperkte duur, waardoor hij geen arbeidskaart meer nodig heeft.
 • Blijft geldig voor onbepaalde duur.

Arbeidskaart C

 • Geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever.
 • Wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten of kandidaat-vluchtelingen).
 • Blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.

Voorwaarden

Voor een overzicht van de voorwaarden kan je terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie via arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be of (03) 224 95 05. Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep zijn de regels soepeler.

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.

Procedure

 • De formulieren voor aanvraag en verlenging van arbeidskaarten kan je krijgen op de vreemdelingendienst.  Wij vullen de papieren samen met jou in.
 • Nadien breng je de formulieren binnen op het Departement Werk en Sociale Economie, Lange Kievitstraat 111-113 bus 21, 2018 Antwerpen.
 • Je kan de arbeidskaart afhalen op de vreemdelingendienst wanneer de kaart naar de dienst wordt opgestuurd.