Administratieve hulp

Schotenaren kunnen terecht bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW voor het helpen invullen van formulieren of informatie vragen over gekregen documenten die ze zelf niet goed begrijpen.

Onze maatschappelijk werker kan hiervoor ook thuis langskomen.