Cross-over (18+)

Deze cross over-studio is een verdiepend traject na een vierde graad opleiding.
Hier maak je de combinatie vanuit je eigen discipline met een andere hogere graad optie.
Artistiek denken, onderzoeken en creëren zonder daarbij één medium als finaliteit te beschouwen.
Je proces resulteert in een duidelijke integratie tussen de twee gekozen disciplines.
Naast de praktische ondersteuning leert je mentor je om te communiceren over je werk en na te denken over de relevantie van je artistiek werk.

Vervolgtraject
18+ jaar, 8 uur per week (2 x 4 uur)

Tijdens bepaalde uren tekenkunst en schilderkunst