Vuurwerk

Vuurwerk afsteken? Meldingsplicht!

Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk – dit bevat een grote hoeveelheid pyrotechnisch sas (buskruit) – is niet toegelaten op Schotens grondgebied. Ook het oplaten van wensballons is verboden.

Het afsteken van niet-ontploffend feestvuurwerk is wel toegelaten, maar moet worden gemeld aan de lokale overheid/politie. Het verkooppunt kan de koper perfect informeren of het feestvuurwerk al dan niet ontploffend is.

Elektronische melding afsteken niet-ontploffend vuurwerk

Het afsteken van feestvuurwerk tijdens oudejaarsnacht moet ten laatste op 31 december, om 12.00 u, gemeld worden. De aanvrager ontvangt hierop een reactie per mail.

Vuurwerkafval

Afval van vuurwerk dat is afgegaan hoort bij het restafval, vuurwerk dat niet is afgegaan deponeer je bij Klein Gevaarlijk Afval.