Vuurwerk

Sinds 2019 is vuurwerk in heel Vlaanderen verboden om de veiligheid en het dierenwelzijn te verhogen. Enkel met toestemming van de burgemeester mag je afwijken van deze regel.

Gemeente Schoten voorziet twee uitzonderingen op het vuurwerkverbod: tijdens evenementen en oudejaarsnacht. Ze hebben elk hun eigen regels en aanvraagprocedure.

Oudejaarsnacht

Omwille van de situatie omtrent het coronavirus is het mogelijk dat de hogere overheid nog een algemeen vuurwerkverbod inlast. Neem dus geen risico’s en koop je vuurwerk pas aan wanneer je geschreven toestemming van onze diensten krijgt. Ook daarna is het nog mogelijk dat je vergunning ingetrokken wordt.

Als je vuurwerk tijdens oudejaarsnacht wil afsteken, vraag je dit eerst aan via het online formulier voor 19 december 2021 12.00 u. Pas wanneer je een positief advies krijgt, mag je vuurwerk afschieten.

  • Tijdens oudejaarsnacht mag je enkel tussen 23.59 en 1.00 u vuurwerk afsteken.
  • Je mag enkel geluidsarm vuurwerk gebruiken. Vraag dit zeker aan de verkoper.

Evenementen

Wil je doorheen het jaar toch vuurpijlen de lucht in schieten? Dan vraag je dit minstens zes weken op voorhand aan als evenement bij de gemeente. Dat kan gemakkelijk online via het evenementenloket.

Als je toelating krijgt om vuurwerk af te steken, hou je nog met twee andere regels rekening: het vuurwerk moet geluidsarm zijn en door een professional worden afgestoken.