Vergaderkalender

De gemeente- en OCMW-raad vergadert dit jaar op volgende data:

Donderdag 12 september 2019
Donderdag 24 oktober 2019
Donderdag 28 november 2019
Donderdag 19 december 2019