Vergaderkalender

De gemeente- en OCMW-raad vergadert dit jaar op volgende data:

Dinsdag 17 december 2019
Donderdag 30 januari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Donderdag 26 maart 2020*
Donderdag 23 april 2020
Donderdag 28 mei 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Donderdag 17 september 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 26 november 2020
Dinsdag 15 december 2020

 

*Omwille van de maatregelen rond het coronavirus Covid-19 zal de gemeenteraad van 26 maart 2020 niet doorgaan. Dit werd zo in overleg met de fractieleiders van de politieke partijen in Schoten beslist.