Trage wegen

Trage wegen Schoten

Trage wegen zijn verbindingswegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars, maar vaak ook interessant voor fietsers. Het kan gaan om kerkwegels, bospaden, jaagpaden of brandgangen.

Omdat deze paden niet door iedereen even goed gekend zijn, heeft de gemeente deze in kaart gebracht. Je kan zo gemakkelijk een wandeling uitstippelen en genieten van de natuur in en rond het centrum.

Bekijk de kaart met trage wegen in Schoten