Starters

Een idee voor een nieuwe zaak?

Starten met een horecazaak? Raadpleeg de startersbrochure horeca.

 

1. Idee aftoetsen en pitchen

Heb je een idee? Zet het op een A4.

Praat erover, vraag naar de mening van de mensen rond je, oefen je verkooppraatje.           

2. Ondernemingsplan

Definieer aan de hand van een ondernemingsplan of Business Model Canvas je onderneming.

Maak een realistisch ondernemingsplan en toets af.

Waarom?

 • Haalbaarheid inschatten
 • Houvast voor jezelf
 • Geloofwaardigheid opbouwen
 • Toegang tot financieringsbronnen

Een goed ondernemingsplan omvat een marketingplan, een financieel plan, een personeelsplan, een voorstelling van de onderneming en de markt.

Een steeds populairdere methode om je businessplan op te stellen? Het businessmodelcanvas. Dit praktische model bevat negen bouwstenen, onderling verbonden, waarrond je je business kan opbouwen. Het voordeel van dit startpunt is dat je het kan blijven gebruiken. Ook wanneer je plan verandert onder invloed van nieuwe inzichten, advies of veranderde omstandigheden.

Dit model wordt ook vaak gebruikt voor bedrijven die willen rebranden of hun strategie over een andere boeg gooien.

3. Bevestiging

De Pimento Map, bedacht door de Belgische ondernemer Cédric Donck, biedt starters de mogelijkheid om hun ondernemingsplan makkelijk, snel en gratis te testen. De methodologie bestaat uit achttien vragen en is gebaseerd op diepteonderzoek van honderden bedrijven en hun businessplannen.

Eens de vragen beantwoord, krijg je een objectief beeld van de sterktes en zwaktes van je zaak, de kwaliteit van je idee en je slaagkansen op korte, middellange en lange termijn.

4. Uitvoering

Blijf wakker.

Blijf jezelf heruitvinden, blijf de verschillende DESTEP-invloeden in de gaten houden.

De DESTEP zijn de verschillende factoren die de omgeving van een onderneming bepalen:

 • Demografie
 • Economie
 • Sociologie
 • Technologie
 • Ecologie
 • Politiek

Door deze factoren te volgen, kan je gebruik maken van de kansen en de bedreigingen in het landschap waarin je onderneemt.

Iedereen kent het voorbeeld van Nokia. Het bedrijf dat niet snel genoeg op de kar van de smartphones sprong en zijn marktaandeel van de mobiele telefonie zag kelderen. Zij hebben de invloed van de technologie onderschat.

Tips en tricks

Check je partners via KBO - public search.

Hier vind je info van iedere ondernemer in België. De cijfers van elke vennootschap zijn raadpleegbaar voor iedereen. Vooraleer een contract te tekenen of met een bedrijf een samenwerking te starten, kijk eerst de jaarrekening na.

Vraag je ondernemingsnummer aan bij het ondernemingsloket naar keuze.

Financiering

Er zijn verschillende financieringsbronnen. Ontdek en stel zelf de juiste mix samen:

 • Eigen middelen
 • Vrienden, familie en fans
  • Winwinlening: een eenvoudige lening voor een onderneming door een particulier uitgeleend (familie, vriend, kennis of investeerder).
  • Winwinner: platform dat vragers en aanbieder voor een winwinlening samenbrengt.
 • Bootstrapping: kosten besparen en eigen bronnen aanwenden.
 • Overheidssteun
  • Startlening+: een voordelige lening voor een starter (max. 4 jaar actief) aan een interessante rentevoet bij de overheid tot max. 100 000 euro.
  • Tweedewaarborgregeling: als je wel een krediet bij de bank kunt krijgen, maar niet over voldoende waarborgen beschikt.
 • Banken
 • Crowdfunding
 • Risicokapitaal