Sportclubondersteuning

Subsidies

Erkende Schotense sportverenigingen komen in aanmerking voor het ontvangen van subsidies..

De Schotense subsidiereglementen zijn gebaseerd op de vier Vlaamse beleidsprioriteiten die bepaald werden voor de beleidsperiode 2014-2019.

Hieronder vind je een overzicht van de sportsubsidiereglementen:

Beleidsprioriteit sport 1: kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Beleidsprioriteit sport 2: kwalitatieve uitbouw van de jeugdsportbegeleiding en samenwerkingsverbanden

Beleidsprioriteit sport 3: anders georganiseerd sportaanbod + afsprakennota

Beleidsprioriteit sport 4: kans op sport + afsprakennota

Subsidiereglement organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (OSV)