Sociale woningen

Huren

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget en voldoet aan bepaalde voorwaarden kan terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappijen of het sociale verhuurkantoor.
Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen.

Om je voor een sociale woning te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Er zijn ook voorwaarden met betrekking tot de toewijzing.

Voor inschrijving en meer informatie kan je in Schoten terecht bij:

 Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning

 Zitdagen sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning
 Sociaal verhuurkantoor Het Sas

Kopen 

Naast sociale huisvestigingsmaatschappijen die woningen verhuren zijn er ook maatschappijen die woningen verkopen.

Sociale koopwoningen zijn woningen die beantwoorden aan alle hedendaagse eisen op vlak van energie en comfort, maar die beneden de marktwaarden verkocht worden.

In Schoten voorzien volgende maatschappijen sociale koopwoningen:

 De Ideale Woning
 Arro Antwerpen 

Verhuren

Bent je het beu om als eigenaar veel tijd en energie te steken in het beheer van je huurwoning? Verhuur dan je woning aan het sociaal verhuurkantoor (SVK). Naast de zekerheden die je al geniet via de woninghuurwet, biedt het SVK nog tal van andere voordelen.

In Schoten is sociaal verhuurkantoor Het Sas werkzaam.