Politieke partijen

N-VA

Voorzitter: Pieter Gielis
Theofiel Van Cauwenberghslei 77 bus 2
2900 Schoten
(0485) 06 10 72
pieter.gielis@n-va.be
schoten.n-va.be

Open Vld

Voorzitter: Patrick Vermeiren
Vuurkruisenlaan 32
2900 Schoten
(0477) 26 72 92
patrick.vermeiren@omnifin.be
www.schoten.openvld.be

Groen

Voorzitter: Maya De Backer
Bremdreef 6
2900 Schoten
(0485) 14 78 97
(03) 608 88 05
maya.debacker@groen.be
www.groenschoten.be

PVDA

Voorzitter: Jitske Eekman
Eduard De Backerstraat 9
2900 Schoten
(03) 645 66 53
jitske.eekman@telenet.be

CD&V

Voorzitter: Lode De Kesel
dekesel.bernaers@telenet.be
www.schoten.cdenv.be

sp.a

Voorzitter: Frank Dillen
Secretaris: Kurt Vermeiren
Paalstraat 387 bus 1
2900 Schoten
(03) 658 47 93
kurt_vermeiren@telenet.be
www.s-p-a.be/schoten

Vlaams Belang

Voorzitter: Piet Bouciqué
Venstraat 10/4
2900 Schoten
(06) 685 15 24
(0486) 76 07 65
info@vlaamsbelangschoten.org
www.vlaamsbelangschoten.org

Belhamel

Voorzitter: Albert Leenaerts
Kruispadstraat 116
2900 Schoten
(03) 658 79 60
leenaerts_albert@hotmail.com
www.belhamelschoten.tk