Pensioen

Voor al deze vragen over pensioenen en pensioenadministratie kan je terecht bij de dienst pensioenen en sociale premies:

  • Aanvraag rustpensioen voor werknemers, zelfstandigen en privéjaren vastbenoemden
  • Overlevingspensioen en overgangsuitkering
  • Pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • Toegelaten arbeid
  • De Federale Pensioendienst organiseert gratis zitdagen.

Meer info

Voor mensen die graag hun pensioendossier van dichtbij volgen, meer informatie in deze folder: Folder My pension.