Parken

Gemeentepark

Dit 40 ha grote park werd aangelegd in de jaren '60 en ligt ten einde van de Kasteeldreef. Daardoor is het een mix van culturele, sportieve en recreatieve zones. Van een kasteel (in gebruik als cultuurcentrum) tot voetbalvelden, een hertenpark en een speeltuin. Naast bijenvriendelijke aanplantingen, krijg je er veel zangvogels te zien in de gemengde hagen en struiken. Er zijn ook kleine poelen die worden gevoed door enkele grachten en daarin komen niet alleen zeldzame planten voor, maar ook tientallen libellen en kruipende dieren. Opmerkelijk is de ecologische vijver met drijvende planteneilanden en mooie oevervegetatie. De volgende jaren zal het park nog ecologischer ingericht worden, zonder dat dit een hinderpaal zal vormen voor sportieve en culturele activiteiten.

Best kom je met de fiets en indien met de auto: niet parkeren op de bermen van de kapitale beukendreef.

Domein Vordenstein

Dit mooie wandelpark van 110 ha wordt beheerd door het Vlaams gewest. Naast een parkgedeelte in Engelse stijl met vijver en merkwaardige bomen is er verderop ook een stervormig aangelegd bosgedeelte. Mooie beuken- en eikendreven lopen loodrecht op elkaar. Vooral in de lente zorgen rododendrons en azalea’s voor een fraai geuren- en kleurenfestival. Er wonen ook heel wat dieren: reeën, uilen en andere roofvogels.

Honden en fietsen zijn niet toegelaten in domein Vordenstein.

Info over groepswandelingen vraag je bij boswachter Wouter Huygens via (0474) 89 78 86.

Meer informatie over het domein:
Agentschap Natuur en Bos
VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 Antwerpen
(03) 224 62 62
ant.anb@vlaanderen.be

De oranjerie van het verdwenen kasteel Vordenstein is volledig gerestaureerd en doet dienst als restaurant. Het project 'Lunchroom Steffie' werkt met autistische jongeren en er wordt dagelijks een beperkte kaart ter beschikking gesteld. Opmerkelijk is de prachtige wintertuin en het terras waar je te midden van een mooie aangelegde tuin en kruidentuin iets kan eten of drinken.

Peerdsbos

Het Peerdsbos meet 135 ha, waarvan het grootste deel op Schotens grondgebied. Het is er heerlijk wandelen en sporten.

Doorheen het park stroomt de Laarsebeek, een Europees beschermde waterloop waarin de uiterst zeldzame rivierdonderpad en kleine modderkruiper voorkomen. IJsvogels zijn bijna dagelijks op het appel.  Zeker honden aan de leiband houden, want hier komt nog een flinke reeënpopulatie voor. Ondanks de drukte, komen nog diverse uilensoorten in het domein tot broeden (ransuil, bosuil, kerkuil en steenuil). Aan de stroomversnellingen van de Laarsebeek kan je frequent de erg zeldzame grote gele kwikstaart waarnemen.

’t Asbroek

Sinds 2003 wordt het gemeentelijk natuurgebied 't Asbroek beheerd door Natuurpunt vzw. Regelmatig vinden er activiteiten plaats zoals werkdagen en natuurwandelingen onder begeleiding van een gids. Het Asbroek is gelegen aan de Amerlolaan, en is een erg moerassig canadapopulierenbos. In het voorjaar zijn de slanke sleutelbloemen een erg opvallende vegetatie. Diverse zeldzame vogelsoorten komen hier tot broeden.

Het Wijtschot

Natuurreservaat Het Wijtschot was vroeger een Voorkempens weidegebied, zoals je het nu nog langsheen de Wijtschotbaan en Patappeltorenweg kan bekijken. In de jaren zestig werd dit terrein bestemd als uitbreidingsgebied voor de gemeentelijke stortplaats. Na sluiting van het stort in 1983, werd hier zand afkomstig van het Wijnegems sluizencomplex gestockeerd en later gebruikt als zandwinning. Na het afgraven, ontstond een zandig terrein, omringd door hoge zandwallen. De natuur kreeg de vrije loop. Sinds 2003 wordt het gemeentelijk natuurgebied beheerd door Natuurpunt vzw.

Botermelck - La Garenne

Het meest imposante natuurgebied in Schoten (en ook over de gemeentegrenzen met Brecht en Schilde) is het natuurdomein Botermelck - La Garenne en is 450 ha groot. In La Garenne kan je naast het meer algemene reewild ook wel damherten, edelherten en everzwijnen tegenkomen. Daarom is het domein ook niet toegankelijk, alhoewel gespecialiseerde groepen en verenigingen altijd een begeleide wandeling kunnen aanvragen. Voor Schotenaren zijn er elk jaar enkele exclusieve natuurtochten voorzien, maar je moet er wegens het succes snel bij zijn. Hou daarom de gemeentelijke website, Info Schoten en Bode van Schoten in het oog voor de aankondigingen.