Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De Vlaamse Overheid legt hiertoe aan (huur)woningen een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op.  Wanneer een woning of kamer niet aan deze normen voldoet, kan de burgemeester die onbewoonbaar of ongeschikt verklaren en werken opleggen. Als je een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet, ben je strafbaar. 

Als je een woning huurt die niet aan de normen voldoet, kan je een woningonderzoek aanvragen bij het woonloket. De gemeente kan het onderzoek ook op eigen initiatief uitvoeren.

Bij een woonkwaliteitsonderzoek zal de onderzoeker op basis van de opgelegde normen de toestand van de woning nagaan. Hierbij wordt de woning gecontroleerd op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid. Op basis van een technische fiche zal de toestand van de woning getoetst worden aan een aantal elementaire vereisten die betrekking hebben op de stabiliteit en bouwfysica, de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties, gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden. Daarnaast zal hij ook de bezettingsnorm controleren. Hierbij zal berekend worden hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven.

Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek, zullen er maatregelen genomen worden.