Heilig Hartkerk

Heilig Hartkerk Schoten

In de lente van het jaar 1896 begon men aan de bouw van de Heilig Hartkerk op Schoten-Deuzeld.

Deze kerk in de Kruiningenstraat kwam er door de edelmoedige giften van de familie Meeus en werd op 10 januari 1897 plechtig ingewijd. Ook de inrichting van de kerk kwam er grotendeels door giften van de adel en nijveraars die op Deuzeld woonden.

Eugeen Meeus schonk een klok om in het torentje te hangen; de klok kan je nu nog altijd vinden vooraan in de kerk op de Deuzeldlaan. Mevrouw Leo Cogels en haar zoon ijverden er dan weer voor om het prachtige altaar in de kerk te krijgen. Ook daarvan vinden we stukken terug in de weekkapel van de kerk aan de Deuzeldlaan.

De twee godslampen die op de foto te zien zijn werden geschonken door de heer Van Praet, burgemeester van Schoten, en jvr. Maria Ullens de Schooten die op het Withof woonde.

Vervolgens kwamen er 7 beschilderde ramen door schenkingen van de families Cogels, Ullens, Jacobs en Pastoor Van Dingenen, eerste pastoor van de Heilig Hartparochie.

Lampen en ramen werden vernield tijdens een bombardement in 1944. Er kwam ook een prachtige kruisweg, vervaardigd door dezelfde kunstenaar van het hoogaltaar, F. De Vriendt. Wie dit kunstwerk geschonken heeft en waar de kruisweg naar toe is blijft voor ons voorlopig nog een raadsel.

In 1933 wou de parochie een nieuwe kerk bouwen; Jos Cogels zou de grond schenken. Door WOII werden de plannen echter stopgezet en na een tweede poging in 1953, die ook mislukte werd de kerk uiteindelijk ingewijd op 1 mei 1961. De milde schenker van de grond was er toen al niet meer bij. In 1972 besloot het kerkfabriek om de intussen oude kerk gedeeltelijk af te breken tot op 8 meter van de grond en te voorzien van een plat dak. Zo kon de ruimte ook nog gebruikt worden als sporthal of voor andere doeleinden. De oude pastorie (rechts) en het klooster (links) zijn verkocht en de oude kerk is nu 'De Verfkerk'.

 

Bronnen

Jean Paul De Roey, De H. Hartkerk in de kruiningenstraat, Scot nr. 133 p. 09-058 tot 09-070

Lus De ruysscher en Robert Proost, Honderd jaar Heilig Hartparochie Deuzeld, p. 16 tot 82