Korte Boomenstraat

Korte Boomenstraat Schoten

De “Korte boomenstraat” lag in het verlengde van de Paalstraat en begon aan het kruispunt met de Kerkstraat (nu Sint-Cordulastraat) en Gelmelenstraat.

Zowel de smalle Paalstraat als de Korte boomenstraat dienden door het naoorlogse autoverkeer verbreed te worden. In die tijd stonden de huizen vooraan in de Korte boomenstraat dichter aan de straatkant en waren er ook geen voetpaden (lantoren zei men toen).

Men kwam op het idee om twee vliegen in één klap te slaan: een marktplein bouwen en het gemeentehuis beter tot zijn recht te laten komen. Hiervoor dienden niet alleen de huizen in de Korte boomenstraat maar ook een tiental huizen in de Kerkstraat onteigend en gesloopt te worden.

De eigenaars van de woningen werd voorgehouden dat zij in de nieuwe gebouwen hun plekje zouden krijgen zodat zij hun handel konden voortzetten. De oude huisjes, die nog in gebruik waren, zouden blijven staan tot de gebouwen gebruiksklaar waren. Toch zijn er foto’s van na de afbraak waar we vanaf het gemeentehuis recht op het Gelmelenhof kunnen kijken. Misschien omdat het merendeel van de huisjes al in slechte staat was.

Welke huisjes zijn daar verdwenen? Recht tegenover het gemeentehuis stonden alvast twee café’s: Gambrinus, zeer herkenbaar aan de trapgevel en café Antverpia. Daarnaast was er een viswinkel, een stovenwinkel van Denis, een garage (smeerstatie), een fietsenwinkel (trapwielen), een kousenwinkel en op de hoek met de Paalstraat weer een café “De weps”.

Recht tegenover de Verbertstraat stond het Ramhof, het huis van Notaris De Bruyn, met aanpalend een grote ommuurde tuin die liep tot aan de Kuiperstraat. Het huis van de notaris was een groot wit huis dat tijdens WOI door de Duitsen ingepalmd werd en waar de Kommandatur gevestigd was. Er zijn meerdere foto’s te vinden op de Beeldbank waarop Duitse militairen poseren voor het gebouw. Op de andere hoek was het lokaal waar de liberalen van Schoten vergaderden.

 

Bronnen

Leo Paeshuys, 1920 - Schoten in spiegelbeeld, Scot nr. 115 p.04-049

Bob Chabot: De Markt, Scot nr. 85 p.95-025 tot 95-035