Kunstkast kruispunt Churchilllaan en Hendrik Geertsstraat

Marc Adriaenssens

Ik ben Marc Adriaenssens, een geboren Schotenaar. In het verleden studeerde ik plastische kunsten en architectuur. Alhoewel ik professioneel niet artistiek actief ben, is het proberen te beoefenen van de schone kunsten altijd een passie gebleven. Het maken van cartoons en karikaturen is een rode draad gebleken en het schilderen van het surreële een therapie tegen de alledaagse realiteit. Mijn werk kan dan ook kort samengevat worden als cartoonesk surrealisme. Het creëren van een wereld waarin je twijfelt of het echt is of niet. Inspiratie vind ik in de wereld rondom mij. In mensen die ik ken, of denk te kennen. In de natuur, de wereld van insecten. Een maatschappij op zich die, wanneer men ze uitvergroot, een buitenaards spektakel oplevert.

Het ingeleverde werk, ‘Green Energy’, verbindt dan ook letterlijk en figuurlijk de natuur met onze hedendaagse samenleving. Onze manier van leven, welke veel stroom en energie vraagt uit de natuur, wekt terecht onze bezorgdheid. Op termijn zullen we volledig moeten kunnen overschakelen op een energiebron die onze aarde niet volledig leegtrekt: de ‘groene energie’. Op het schilderij symboliseert de groene kever de natuur, welke zich aan deze nieuwe positieve energiebron oplaadt.

Zelfs een positief verhaal kan evenwel zijn keerzijde hebben… en verloopt niet zonder inspanning. Daarom hangt de traan- of zweetdruppel aan de voeltakken van de kever. Desalniettemin hoop ik dat de kever op een positieve manier kan aangesloten worden op de nutskast en daar zijn positieve groene energie kan tanken en uitstralen.

Michael Windross

Ik ben Michael Windross. In 1964, pas afgestudeerd aan Cambridge, verhuisde ik naar Antwerpen. Daar doceerde ik 40 jaar aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Toen ik met pensioen ging en naar Schoten verhuisde, besloot ik om mijn oude passie weer op te pakken: schilderen.

Ik ben lid van Kunstatelier Horizon en neem deel aan de jaarlijkse tentoonstellingen in het Kasteel van Schoten. In 2015 kreeg ik de publieksprijs voor mijn aquarel 'de Meir op een lentemorgen'. Eerder dan de typische 'zachte' onderwerpen voor aquarel (bloemen, water...) verkies ik stadsgezichten en industrie. De laatste jaren concentreer ik me op 'harde' onderwerpen: oude deuren in hout of metaal, sloten, afgebladderde verf… Zaken waarbij textuur een belangrijke rol speelt.

Het geselecteerde werk voor de nutskast is hier een voorbeeld van: een oude garagedeur in Napoli, van dichtbij gezien. Ik probeerde niet alleen de verschillende lagen weer te geven, maar ook het gevoel en het schrapende geluid van openen en sluiten te suggereren.