gr 25.10.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Rosveldstraat 59: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 05.11.2018