gr 27.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zamenhoflaan 5: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 12.07.2017