gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: afsluiting jozef Hendrickxstraat voor instelling van een schoolstraat

Datum publicatie 07.09.2016