gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: opheffen stilstaan- en parkeerverbod Kuipersstraat

Datum van bekendmaking: 18.07.2016