Nood- en interventieplanning

Geen enkel gemeentebestuur kan ernstige incidenten op het grondgebied uitsluiten. Daarbovenop hebben we als lokale overheid geen vat op bepaalde risico’s van buurgemeenten. Dat betekent niet dat we ons permanent in een gevaarlijke situatie bevinden of dat we geen preventieve maatregelen kunnen nemen.

Daarom probeert de dienst integrale veiligheid/noodplanning, in samenwerking met een aantal deskundigen, een zo realistisch mogelijk beeld te maken van de mogelijke risico’s op Schotens grondgebied en wijde omgeving. Samen met andere diensten worden de nodige plannen gemaakt om eventuele incidenten te bestrijden. Deze plannen worden omgezet in effectieve oefeningen om de paraatheid en efficiëntie van de hulpverleners en steundiensten te testen.

We spreken van een noodsituatie wanneer er zich een abnormale gebeurtenis voordoet waardoor de hulpdiensten apart of samen moeten optreden. Om dergelijke noodsituaties zo goed als mogelijk te kunnen aanpakken, moeten de lokale besturen plannen maken.

Om deze structuur zo goed mogelijk voor te bereiden, moeten de lokale besturen plannen maken. Daarom worden een Algemeen Nood- en InterventiePlan (voor de globale aanpak) en Bijzondere Nood- en InterventiePlannen (voor de specifieke aanpak, bv. voor de winter of bij evenementen) opgesteld.

De gemeentelijke veiligheidscel is het orgaan dat de vinger aan de pols houdt en de nodige werkzaamheden aanstuurt.

Voor meer informatie over de noodplanning kan je surfen naar www.risico-info.be.