Groen en Natuur

De gemeente Schoten is, ondanks de hoge bevolkingsdichtheid en industrialisatie, een zeer groene gemeente. In totaal is ongeveer 32% (957 ha) van het totale grondgebied bebost.

De gemeente wil deze groene omgeving behouden. Vaak wordt er dan verwezen naar de groene gordel rondom het centrum en de valleigebieden van Laarsebeek (Europees Habitatgebied) en het Klein Schijn. Maar ook in de bebouwde omgeving vormt groen een belangrijk element, zowel voor zuurstofproductie, zuivering van fijn stof, als het behoud van de biodiversiteit.

De milieudienst bezorgt je graag meer informatie, ook over verschillende soortenbeschermingsprogramma's (kerkuil, gierzwaluw, huismus …).

Het verfraaien en onderhouden van het gemeentelijk groen zijn de taken van een 20-tal arbeiders onder leiding van Dirk Janssens. Hierin worden ze voor de gemeentelijke domeinen bijgestaan door een ploeg van de beschutte werkplaats Aralea. Met (eigen gekweekte) bloemen en planten fleuren ze de gemeente op. Voorts voeren de werklui snoeiwerken uit, planten en kappen ze bomen, bestrijden ze het onkruid op een milieuvriendelijke wijze en de bestrijden van ratten op het openbaar domein. De dieren verzorgen in het gemeentepark behoort ook tot hun taken.