Groen en Natuur

De gemeente Schoten is, ondanks de hoge bevolkingsdichtheid en industrialisatie, een zeer groene gemeente. In totaal is ongeveer 32% (957 ha) van het totale grondgebied bebost.

De gemeente wil deze groene omgeving behouden. Vaak wordt er dan verwezen naar de groene gordel rondom het centrum en de valleigebieden van Laarsebeek (Europees Habitatgebied) en het Klein Schijn. Maar ook in de bebouwde omgeving vormt groen een belangrijk element, zowel voor zuurstofproductie, zuivering van fijn stof, als het behoud van de biodiversiteit.

De milieudienst bezorgt je graag meer informatie, ook over verschillende soortenbeschermingsprogramma's (kerkuil, gierzwaluw, huismus …).

Het verfraaien en onderhouden van het gemeentelijk groen zijn de taken van de gemeentelijke groendienst. Hierin worden ze voor de gemeentelijke domeinen bijgestaan door een ploeg van Aralea. Ze fleuren de gemeente op, voeren snoeiwerken uit, planten en rooien bomen. Dit alles zonder het gebruik van pesticiden. Ook de dieren verzorgen in het gemeentepark en het bestrijden van ratten behoren tot hun taken.