Leegstaande woningen

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de lokale besturen. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden.

Download het gemeentelijk leegstandsregister of vraag het op bij het woonloket.

Leegstand

Een gebouw dat langer dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is, of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw, is leegstaand.

Waarom leegstand bestrijden?

  • Langdurige leegstand is vaak de voorbode van verwaarlozing en verkrotting, en soms zelfs van de verloedering van een straat of buurt.
  • Langdurige leegstand kan, zeker in buurten waar veel leegstand voorkomt, het onveiligheidsgevoel doen toenemen. Bewoonde woningen en gebruikte gebouwen zorgen voor een levendigere omgeving, voor meer sociale controle en een groter veiligheidsgevoel.
  • Leegstaande woningen en gebouwen zijn makkelijker het mikpunt van vandalisme, krakers en worden soms ook gebruikt als schuilplaats voor illegale of criminele activiteiten.
  • Woningen die zonder reden leegstaan, dragen bij aan de schaarste aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen op. Tegelijkertijd is er een grote groep in de samenleving die moeilijk aan een goede betaalbare woning geraakt.
  • Sommige eigenaars laten woningen en gebouwen leegstaan om speculatieve redenen, in de hoop op hogere prijzen in de toekomst. Zij dragen echter niet bij aan de kosten die leegstand met zich meebrengt.
  • Leegstaande woningen en gebouwen verhogen het ruimtebeslag, terwijl de ecologische en maatschappelijke druk steeds groter wordt om hier zuinig mee om te gaan.

Verwaarlozing

Verwaarlozing van woningen en gebouwen bestrijden is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwvalligheid de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken.

Verwaarloosde woningen of gebouwen worden opgenomen in het verwaarlozingsregister.