Leegstand

Langdurige leegstand zorgt vaak voor verwaarlozing en verkrotting van een woning of gebouw. Leegstaande woningen of gebouwen krijgen ook te maken met vandalisme, criminele activiteiten en zorgen voor een onveiligheidsgevoel. Het gemeentebestuur pakt daarom de leegstand in Schoten aan.

Leegstandsregister en belasting

Sinds 26 januari 2021 beschikt gemeente Schoten over een leegstandsreglement met belasting. Download het gemeentelijk leegstandsregister of vraag het op bij het woonloket.

  • De belasting bedraagt 1.500 euro per gebouw of per woning. Voor een kamer bedraagt de belasting 750 euro.
  • De belasting van de woning of het gebouw wordt vermeerderd met 1.500 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het leegstandsregister staat (tot een maximum van 7.500 euro).
  • Download het belastingsreglement.

Interesse welke woningen en gebouwen opgenomen zijn? Vraag het leegstandsregister aan via huisvesting@schoten.be.

Waarom leegstand bestrijden?

  • Langdurige leegstand is vaak de voorbode van verwaarlozing en verkrotting, en soms zelfs van de verloedering van een straat of buurt.
  • Langdurige leegstand kan, zeker in buurten waar veel leegstand voorkomt, het onveiligheidsgevoel doen toenemen. Bewoonde woningen en gebruikte gebouwen zorgen voor een levendigere omgeving, voor meer sociale controle en een groter veiligheidsgevoel.
  • Leegstaande woningen en gebouwen zijn makkelijker het mikpunt van vandalisme, krakers en worden soms ook gebruikt als schuilplaats voor illegale of criminele activiteiten.
  • Woningen die zonder reden leegstaan, dragen bij aan de schaarste aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen op. Tegelijkertijd is er een grote groep in de samenleving die moeilijk aan een goede betaalbare woning geraakt.
  • Sommige eigenaars laten woningen en gebouwen leegstaan om speculatieve redenen, in de hoop op hogere prijzen in de toekomst. Zij dragen echter niet bij aan de kosten die leegstand met zich meebrengt.
  • Leegstaande woningen en gebouwen verhogen het ruimtebeslag, terwijl de ecologische en maatschappelijke druk steeds groter wordt om hier zuinig mee om te gaan.