Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Iemand die een IGO krijgt, moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook werkelijk en zonder onderbreking verblijven.

Als je een IGO ontvangt, moet je altijd op voorhand je tijdelijke verblijven melden als je meer dan 5 opeenvolgende dagen of 6 nachten (de dagen van vertrek naar het buitenland en van aankomst in België tellen niet mee) in het buitenland verblijft.

Verblijfscontrole

Op willekeurige data gebeuren er controles of je effectief in België verblijft door een aangetekende brief met ontvangstbericht te sturen.

Deze controle gebeurt niet voor personen die een IGO ontvangen en:

  • ouder zijn dan 80 jaar
  • in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of in een psychiatrische verzorgingsinstelling verblijven
  • ingeschreven zijn op een OCMW-adres
  • een erkende handicap hebben met een verlies aan zelfredzaamheid van minstens 7 punten, erkend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
  • een handicap hebben en een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen, of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Deze personen kunnen wel gecontroleerd worden als de Pensioendienst vermoedt dat er fraude is.