Huurpremies

Huurpremie

De Vlaamse huurpremie is er voor kandidaat-huurders van een sociale woning. Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Meer info:

 Vlaamse overheid

Huursubsidie

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een tegemoetkoming in de huurprijs krijgen van de Vlaamse overheid.

  • Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent.
  • Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Als je verhuist naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Meer info:

 Vlaamse overheid

 Wonen Vlaanderen

Tussenkomst huurwaarborg

In bepaalde gevallen kan het OCMW ook tussenkomen bij de betaling van de waarborg die je als huurder moet betalen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van inkomen, huurprijs, eventuele schuldenlast... Hiervoor gelden geen vaste criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

Het Vlaams Woningfonds verstrekt huurwaarborgleningen zodat huurders hun waarborg kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement.

Lagere huurprijs door vermindering van de onroerende voorheffing

Huurders die twee of meer kinderen met recht op kinderbijslag, een mindervalide gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin hebben, kunnen aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Download het meldingsformulier voor huurders. De eigenaar zal dan een vermindering krijgen op zijn onroerende voorheffing, die hij moet aftrekken van je huurlast. Als je een sociale woning huurt, dan krijg je de vermindering automatisch via de maatschappij die de woning verhuurt.