Geniet van Schoten

'Geniet van Schoten' is een vereniging voor alle ondernemers in Schoten.

Onze lokale ondernemers ontvangen je met open armen.

De handelsvereniging organiseert jaarlijks ook verschillende activiteiten voor en met de leden en burgers.

Cadeaubons

Je gebruikt de 'Geniet van Schoten'-bonnen in de meeste Schotense winkels, horecazaken en dienstverleners.

 Koop een cadeaubon

Daarna ontvang je je bon via mail. Je kan er ook voor kiezen om hem naar je thuis te laten opsturen. De bon blijft na aankoop 1 jaar geldig.

Handelaars

Wil je als handelaar de 'Geniet van Schoten'-bon aanvaarden? Neem contact op met info@genietvanschoten.be.

Belasting

Het werkingsbudget van de handelaarsvereniging Geniet van Schoten komt voor de helft van het lokaal bestuur en voor de helft uit verplichte bijdragen van de handelaars zelf. De inning van de bijdragen van de handelaars levert 70.000 euro op. Het lokaal bestuur verdubbelt dit bedrag, zodat de handelaarsvereniging over een jaarlijks werkingsbudget van 140.000 euro kan beschikken.

Als handelaar draag je bij afhankelijk van de grootte en de ligging van je commerciële vestiging. De jaarlijkse bijdrage varieert van 75 euro (voor een kleine bakker buiten het kernwinkelgebied), 450 euro (voor de grote zaken op de Bredabaan) tot 600 euro (voor de grootste winkels in het kernwinkelgebied). Op deze manier dragen ook ketens en handelaars buiten de kern hun steentje bij tot de versterking van de handel in Schoten. Alle handelaars dragen bij, maar plukken ook de vruchten van de communicatie, acties en promoties die op touw gezet worden.

 Bekijk het reglement