Geloof/vrijzinnig

Federatie van Schotense parochies (Deel van de Pastorale Eenheid Heilige Veronica)

De federatie bestaat uit vijf parochies.

Gebedsdiensten van de parochies

Federatiehuis
Verbertstraat 23
2900 Schoten
03 658 45 75
www.parochiesschoten.be

Parochie Sint-Cordula

stcordula.schoten@telenet.be

Wijk Sint-Cordula Centrum
Verbertstraat 23, 2900 Schoten
Pastor: Theo Wynants - 03 658 45 75

Wijk Sint-Cordula Bloemendaal
Verbertstraat 23, 2900 Schoten
Pastor: Theo Wynants - 03 658 45 75

Wijk Sint-Cordula Elshout
Fortbaan 79, 2900 Schoten
Contactpersoon: Gerda De Meulder - 03 651 62 45 of 0486 93 02 62

Parochie Heilig Hart (Deuzeld)

Deuzeldlaan 95, 2900 Schoten
Diaken: Luc Dekelver - 0479 91 19 22
Contactpersoon: Annemie - 0473 83 58 04
www.heilighartschoten.be

Parochie Sint-Filippus

Alfons Heulenstraat 41A, 2900 Schoten
Contactpersoon: Annie Aertssen - 03 658 45 52
www.sintfilippus.be

Parochie Heilige Familie (Donk)

Villerslei 113, 2900 Schoten
Parochie-assistent: Pascal Humblet - 0476 27 50 10
Contactpersoon: Marianne Vlaminckx - 03 685 02 46 of 0476 27 50 10
www.schoten-hfamilie.be

Parochie O.L.V. Koningin (Koningshof)

Ruusbroeckplein, 2900 Schoten
Diaken: Gie Gielis - 0496 13 24 44
olv.koningin.schoten@parochies.kerknet.be
www.olvrouwkoninginschoten.org

Benedictinessen

Van de Priorij 'Regina Pacis', Schotenhof
www.benedictinessen-schoten.be

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Schoten (HVV Schoten)

Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten
(03) 658 46 49
info@hvv-schoten.be
www.hvv-schoten.be

Tibetaans Instituut Schoten

Kruispadstraat 33, 2900 Schoten
(03) 685 09 19
tibetaans.instituut@tibinst.org
www.tibetaans-instituut.org

Nexus Fellowship

Zaal Gelmelen, Gelmelenstraat 127, 2900 Schoten
Contactpersoon: Evelien Van de Vijver - (0475) 46 96 51
www.facebook.com/nexusfellowship