Onroerend erfgoed

Onze gemeente heeft een schat aan pareltjes van gebouwen, dorpszichten en natuurelementen.

Beschermd erfgoed

Een deel van het onroerend erfgoed is beschermd door het Vlaamse Gewest. Bekijk de Vlaamse inventaris onroerend erfgoed.

Er zijn vier mogelijke beschermingsstatuten van onroerend erfgoed. Ben je eigenaar van een beschermd pand? Je kan dan gebruikmaken van premies, belastingvoordelen of een erfgoedlening.

Ander bijzonder erfgoed

Schoten beschikt over een gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed. Het is een nuttige aanvulling op de officieel erkende monumenten. De inventaris is in de eerste plaats een werkdocument voor de gemeentelijke diensten, zonder juridische waarde. 

Met deze inventaris weet jij als eigenaar of je over een bijzondere woning of gebouw beschikt. We sporen de eigenaars aan om hiermee rekening te houden bij eventuele verbouwingen of renovaties.