Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk via een juridische procedure. De procedure wordt via een verzoekschrift aan de rechtbank opgestart.

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot het registreren van het uitgesproken echtscheidingsvonnis van de rechtbank, het verwittigen van de gemeente waar de betrokkene woont en het verwittigen van de betrokken partijen zelf.

Procedure

Wanneer de echtscheiding uitgesproken is én het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het naar de burgerlijke stand gestuurd van de woonplaats van een van beiden. Vervolgens wordt dit geregistreerd in hun aanvullend of bijzonder register. De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van registratie bij de burgerlijke stand.

Meer info

Voor meer informatie over echtscheidingen richt je je best tot een advocaat, een juridisch raadgever, de rechtbank of een erkende familiale bemiddelaar.

Verbetering akte

Als er volgens jou een schrijffout in je akte voorkomt en je wil die laten verbeteren, neem dan contact op met de burgerlijke stand.

Aanvraag echtscheidingsakte

Als je een echtscheidingsakte nodig hebt, vraag je best een huwelijksakte aan, waar dan de echtscheiding op vermeld zal staan.